Natuurelementen

Het gebied links, Diepenbroeck (Trod) , en rechts, de Dokkene, van het Perreveld en gescheiden door een kouter, zijn samen ongeveer 25 hectare natuurgebied dat in 1962 het statuut kreeg van “vrij reservaat”. Deze natuurlijke biotoop van, ….. e.a.
De Broevink is een vochtig gebied met bosjes en weiden die een rijke fauna en flora herbergen. Het is als vrij reservaat voorgesteld bij de Belgische vereniging van natuur en vogelreservaten.
Men vindt hier tevens een grote verscheidenheid van grondlagen : zeer zuivere witte klei naast andere klei soorten die tamelijk rijk zijn aan ijzererts.
“De Putten” is één van de meest waardevolle natuurgebieden in onze gemeente Opwijk. De kleine karekiet is hier algemeen en zeldzame vogels als rietgors en de prachtige blauwborst vinden hier nog een uitstekende thuis. Tijdens de winterperiode vinder hier grote aantallen zangvogels hun eten. De Puttenbeek die door dit gebied vloeit is één van de meest natuurlijke en zuiverste beken in onze regio.
Het wandel - en fietspad “Leirekensroute” werd in 1978 aangelegd op de bedding van de afgedankte spoorlijn Aalst – Antwerpen Zuid. Bij de viering van de honderdste verjaardag van het openbaar vervoer in Opwijk werd op 30 september 1978 “Leirekensroute” officieel geopend.
Het Kravaalbos is één van de laatste bossen die ten noordwesten van Brussel overblijven. Het is nog een overblijfsel van het vroegere Koolwoud waartoe ook het Zoniënwoud en het Hallerbos behoorden. De totale oppervlakte van het Kravaalbos bedraagt ongeveer 80 hectare. Het bos zelf en zijn onmiddellijke omgeving is zo’n 180 hectare groot en beschermd door K.B.