Onze gemeente Opwijk... even voorstellen

De gemeente Opwijk is een landelijke en groene gemeente, gelegen in de driehoek Brussel-Aalst-Dendermonde en situeert zich in het noordwesten van de provincie Vlaams-Brabant (geflankeerd door de gemeenten Merchtem en Asse), tevens grenzend aan de provincie Oost-Vlaanderen en langs deze zijde geflankeerd door de gemeenten Buggenhout, Lebbeke en Baardegem (Groot-Aalst).

De gemeente Opwijk bestaat uit 4 parochies, namelijk Opwijk-centrum (St.-Paulus en waar wordt verondersteld dat er al in de 8ste eeuw een dorpskern bestond op de Klei), het gehucht Droeshout (St.-Jozef en gesticht in 1895), het gehucht Nijverseel (Onze-Lieve-Vrouw Middelares en gesticht in 1937) en de fusiegemeente Mazenzele (St.-Pieter en gefusioneerd in 1975 met de gemeente Opwijk).
De totale oppervlakte van de gemeente Opwijk bedraagt 1969 ha en er leven binnen de Opwijkse gemeenschap 11.856 inwoners.

De gemeente Opwijk is te bereiken via de gewestweg N47 (Asse-Lokeren) en de gewestwegen N411 – N211 (Aalst-Vilvoorde). De gemeente Opwijk is ook vlot te bereiken met het openbaar vervoer via de spoorlijn Brussel-Dendermonde (lijn 60) en tevens met “De Lijn” Aalst-Londerzeel en Dendermonde-Asse.

Jaarlijks weerkerende activiteiten in de gemeente Opwijk en zeker het vernoemen waard zijn de Sint-Paulus paardenprocessie, de wielerklassieker Brussel-Opwijk, karnaval, de zomerhappening, de voertuigenwijding, de koningsschieting van de schuttersgilde uit Mazenzele en de kerstmarkt. Ook is er de wekelijkse markt op vrijdagvoormiddag. Al deze activiteiten maken van de gemeente Opwijk een bruisende gemeente, een gemeente met … pit.

Wandelen in de gemeente Opwijk… steeds een aanrader.

Onze gemeente Opwijk beschikt over een ruim aanbod van uitgestippelde en bewegwijzerde wandelpaden.
In 1999 werd naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Vakantiegenoegens het “Pieter-Paulus pad” beschreven, bewegwijzerd en officieel geopend. Dit wandelpad werd door de wandelaars, de scholen en wandelclubs zo druk bewandeld dat Vakantiegenoegens besliste om ter gelegenheid van hun 15-jarig bestaan in 2004 nog 2 andere wandelpaden in kaart te brengen. Het “Hestergempad” en het “Droespad” waren een feit.
Op-zicht is een wandeling die is uitgezet door de Seniorenraad in samenwerking met het gemeentebestuur.
Er bestaat ook een beschrijving van de “Dagwandroute”, uitgetekend door de Landelijke Gilde. Deze route kan men eventueel ook met de fiets uitrijden.
Wetende dat het Kravaalbos, het Buggenhoutbos, het Kartelobos, de Faluintjesstreek en het Pajottenland zich uitstrekken in de onmiddellijke omgeving van onze groene gemeente Opwijk, is het voor de wandelclubs uit de gemeente Opwijk een “must” om perfect uitgestippelde omlopen samen te stellen wanneer zij een wandeltocht plannen binnen de georganiseerde wandelsport.
Door de Opwijkse natuur slingeren zich tal van beekjes: de Regenwortelbeek, Langeveldbeek, Dweerbeek, Puttenbeek en Puttengracht behoren tot het Rupelbekken en liggen in het hoger gelegen gedeelte van onze gemeente.
In het laagst gelegen gedeelte slingeren zich de Klokbeek, de Nijverseelbeek, de Kluisbeek, de Asbeek en de Brabantse beek en deze behoren tot het Denderbekken.

Meer inlichtingen over bovenvermelde wandelingen vindt men op de website van onze gemeente Opwijk, www.opwijk.be